Fv. 563 STRØMSNESET - HOP

Fv. 563 STRØMSNESET - HOP
Prosjekttype:Vei og Bane, Logistikk
Sted:Fylkesvei 563, Askøy
Periode:2019 - 2020
Areal:3,3 km
Byggherre:Statens Vegvesen
Oppdragsgiver:Fyllingen Maskin
Info:Til dette spennende prosjektet har Kranproffen AS bistått med kranbiler og logistikktjenester. Den 3,3 km lange strekningen utvides, samt at det bygges nytt fortau og to nye broer.