VI HAR KOMPETENT MANNSKAP MED ALLE SERTIFIKATER

Vår ressurspool med ansatte dekker de fleste typer kompetanse innen kran- og løfteoperasjoner. Våre metoder og prosedyrer stiller store krav til våre ansatte med tanke på faglig dyktighet og holdninger, og er noe vi legger stor vekt på i opplæringen. Kranproffen er godkjent opplæringsbedrift fra Hordaland Fylkeskommune, og ser det som viktig å utvikle både bransjen og enkeltpersoner gjennom aktiv satsing på lærlinger.

Kranførere

Vi leier ut kranførere med sertifikater både til egne oppdrag og til eksterne
oppdrag.

Prosjektledere

Våre prosjektledere har erfaring i å lede både løfteoperasjoner og den langsiktige styringen av et prosjekt.

Ingeniører

Ingeniører som kan beregne, simulere og gi råd før selve løfteoperasjonene starter.

Flaggmenn

Vi leier ut flaggmenn med erfaring fra løfteoperasjoner både i inn- og utland.

Sveiser

Vi leier ut flaggmenn med erfaring fra løfteoperasjoner både i inn- og utland.

Riggere

Mannskap med riggersertifikat som bistår under opp- og nedrigging på en rask og sikker måte.

OPERATØR

Mannskap med riggersertifikat som bistår under opp- og nedrigging på en rask og sikker måte.

MONtør

Mannskap med riggersertifikat som bistår under opp- og nedrigging på en rask og sikker måte.

 

Vi har flerfaglig mannskap

 

Kranproffen jobber aktivt for at flest mulig av våre ansatte skal være flerfaglige, og oppmuntrer våre ansatte til å bli multidisipline i sin fagkunnskap. I praksis betyr dette at vi først og fremst rekrutterer personell som har erfaring og formell kompetanse i mer enn én fagdisiplin, men hvor vi også aktivt legger til rette for at vårt fagutdannede mannskap også blir kurset i andre deler av løfteoperasjoner.

Som et direkte resultat får våre kunder mer fleksible ansatte som er i stand til å utføre flere typer arbeid på anlegget. I tillegg tror vi dette gir våre kunder gevinster ved at en bredere forståelse for hva som foregår på arbeidsplassen gir en sikrere og raskere utførelse, med et team som lettere kan kommunisere med seg selv og oppdragsgiver gjennom prosjektet.