VI HAR KOMPETENT MANNSKAP MED ALLE SERTIFIKATER

Vår ressurspool med ansatte dekker de fleste typer kompetanse innen kran- og løfteoperasjoner. Våre metoder og prosedyrer stiller store krav til våre ansatte med tanke på faglig dyktighet og holdninger, og er noe vi legger stor vekt på i opplæringen. Kranproffen er godkjent opplæringsbedrift fra Hordaland Fylkeskommune, og ser det som viktig å utvikle både bransjen og enkeltpersoner gjennom aktiv satsing på lærlinger.

sticker
Sticket

Kranførere

Vi leier ut kranførere med sertifikater både til egne oppdrag og til eksterne
oppdrag.

Type kranførere:

Kranfører G1= mobilkran

Kranfører G2 = tårnkran

Kranfører G5 = offshore kran

Kranfører G8 = kranbil

Sticker

Prosjektledere

Våre prosjektledere har erfaring i å lede både løfteoperasjoner og den langsiktige styringen av et prosjekt.

Sticker

FORMENN

Ingeniører for planlegging av prosjekter for kran og løfteoperasjoner.

Koordineringav løfteprosjekter.

Tekniskansvarlig for kran og løfteoperasjoner.

Operasjoneltansvarlig for kran og løfteoperasjoner.

Studierav metoder, skisser på kran, transport og løfteoperasjoner.

 

Erfaring.

Løsningsorientert.

Kostnadsbevist.

Sticker

Flaggmenn

Vi forventer at de flaggmenn vi leier inn er oppdatert på lover og forskrifter. Vi forventer også at de har mottakskontroll på varer på byggeplassen.

De må ha dokumentert opplæring.

sticker

Sveisere

Vi leier ut sveisere til montasje av stålbygg til riktig kvalitet som forventes oppnådd.

Sveiserne har både teoretisk og praktisk erfaring om prosessen. Flere av våre sveisere har fagbrev.

 

Sticker

Riggere

Mannskap med riggersertifikat som bistår under opp- og nedrigging på en rask og sikker måte.

OPERATØRER

Operatørerer er mannskap som er multidisipliner. De har G1 eller G2 i bunn som sertifikat og brukes på større riggoperasjoner.

Dette kan være fra olje/gass til vindmølleproduksjon, elle bygg og anlegg.

Felles for vårt mannskap er å vise gode holdninger overfor kundens forventinger.

Sticker

MONtØRER

Montør: Den som utfører montasje på byggeplassen.

Montasjeformann/BAS: Skal lede det stedlige arbeidet og være tilstede hele tiden.

Montasjeleder: har overordnet ansvar  for prosjektene.

Sticket

KRANFØRERE MED FAGBREV I KRAN- OG LØFTEOPERASJONSFAGET

 

Vi har flerfaglig mannskap

 

Kranproffen jobber aktivt for at flest mulig av våre ansatte skal være flerfaglige, og oppmuntrer våre ansatte til å bli multidisipline i sin fagkunnskap. I praksis betyr dette at vi først og fremst rekrutterer personell som har erfaring og formell kompetanse i mer enn én fagdisiplin, men hvor vi også aktivt legger til rette for at vårt fagutdannede mannskap også blir kurset i andre deler av løfteoperasjoner.

Som et direkte resultat får våre kunder mer fleksible ansatte som er i stand til å utføre flere typer arbeid på anlegget. I tillegg tror vi dette gir våre kunder gevinster ved at en bredere forståelse for hva som foregår på arbeidsplassen gir en sikrere og raskere utførelse, med et team som lettere kan kommunisere med seg selv og oppdragsgiver gjennom prosjektet.