Vi har flerfaglig mannskap

Vi rekrutterer personell som har erfaring og formell kompetanse i mer enn én fagdisiplin, og oppfordrer også vårt mannskap til å bli mer fleksible i sin fagkunnskap. Vi legger til rette for at de skal bli kurset i andre deler av løfteoperasjoner utover kompetansen de allerede har.  Som godkjent opplæringsbedrift i Vestland Fylkeskommune satser vi aktivt på lærlinger, noe som utvikler både enkeltpersoner og bransjen.

For våre kunder betyr dette mer fleksibelt mannskap, med en bredere forståelse for hva som foregår på arbeidsplassen. Dette gir en sikrere og raskere utførelse, med et team som lettere kan kommunisere med seg selv og oppdragsgiver.

Vi leverer mannskap til alle typer prosjekter i ulike bransjer som bygg og anlegg, olje og gass, skipsverft og prosjekter innenfor vei og vind.
Vi streber etter å være et sikkert valg for våre kunder, og dette har gitt oss lojale entreprenører som vet at mannskapet vårt gang på gang leverer arbeid av høyeste kvalitet.

Vårt mannskap kan du stole på!

Vårt mannskap

Sticket

Kranførere

Vi leier ut dyktige kranførere med sertifikater både til egne- og eksterne oppdrag.
Vi har kranførere med kransertifikat i typene:
G1 = Mobilkran, G2 = Tårnkran,
G5 = Offshorekran og G8 = Lastebilkran.

KRANFØRERE MED FAGBREV I KRAN- OG LØFTEOPERASJONSFAGET

Vi har egne kranførere med fagbrev i kran- og løfteoperasjonsfaget. Med fagbrev får kranføreren evne til omstilling og forbedring i takt med ny teknologi og nye arbeidsprosesser. De har er dyktige i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner med ulike typer løfteutstyr.

offshore kranfører

Vi har spesialmannskap inne kran- og løfteoperasjonsfaget med med G5 sertifisering. De har erfaring fra offshoreindustrien og vet hva oppdraget krever. 

OPERATØRER

Operatørerer er mannskap som er multidisipliner. De har G1 eller G2 i bunn som sertifikat og brukes på større riggoperasjoner.

Dette kan være fra olje/gass til vindmølleproduksjon, elle bygg og anlegg.

Felles for vårt mannskap er å vise gode holdninger overfor kundens forventinger.

MONtØRER

Montøren utfører montasje på byggeplassen. Vi har erfarne montører og prefabmontører til montasje av betong, stål og massiv tre. Ansvarlig for montørene er montasjeformann/BAS, som skal lede og være tilstede på arbeidsplassen. Montasjelederen skal ha overordnet ansvar for prosjektet.

Montør av tårnkran

Vi har spesialmannskap til montasje av tårnkraner. Som representant for UCO Kran og Liebherr i Vestland fylke, har vi en bred maskinpark fra 4 til 40 tonn, samt kompetent mannskap til å montasje av tårnkraner.

 

Vindkrafttekniker

Vi leverer mannskap som er spesialister på montasje og kompliserte kran- og løfteoperasjoner innen vindindustrien. 

Sticker

Riggere

Vi ha mannskap med riggersertifikat som bistår under opp- og nedrigging. De jobber raskt og effektivt, og er opptatt av at sikkerheten på byggeplassen ivaretas under riggingen.

sticker

Sveisere

Vi leier ut sveisere til montasje av stålbygg til riktig kvalitet som forventes oppnådd. Sveiserne har både teoretisk og praktisk erfaring om prosessen. Flere av våre sveisere har også fagbrev.

 

Sticker

Prosjektledere

Våre prosjektledere har erfaring i langsiktige styringen av prosjekter. De er ansvarlig for å leder løfteoperasjoner, planlegge, gjennomføre og evaluere prosjektet. De kommuniserer og delegere oppgaver til mannskapet.

FORMENN

Vi har dyktige formenn med lang erfaring, de er løsningsorienterte og kostnadsbevisst i prosjektene de jobber på. Vi kan levere proaktive og serviceinnstilte formenn som fungerer som koordinerer løfteoperasjonen.

Sticker

Flaggmenn

Vi stiller strenge krav til våre flaggmenn. De skal være oppdatert på lover og forskrifter, samt. ha dokumentert opplæring.

De gjennomgår hendelser tilknyttet kran- og løfteoperasjonsfaget, og er en nøkkelperson for å bedre sikkerheten på byggeplassen. Vi forventer også at de har mottakskontroll på varer på byggepassen.

Logistikk

I Kranproffen formidler vi logistikktjenester.
Vi både koordinerer, bemanner og gjennomfører viktige fraktoppdrag sammen med våre fleksible samarbeidspartnere. Med kompetent mannskap på plass sørger vi for at jobben blir gjort smart og effektivt.

Betongfagarbeider

Vi har dyktige betongfagarbeidere til fundamentering, forskaling og armering. De er kreative, nytenkende og miljøbevisste. De vektlegger HMS og følger lover, forskrifter og standarder som kreves innen betongfaget. Vårt mannskap er spesialiserte på betong og serviceinnstilte i møte med kundens forventinger.