Hvem er vi?

Kranproffen er en spesialistbedrift innen sikre kran- og løfteoperasjoner, samt montasje av prefab i betong, stål og limtre. Med mer enn 30 års erfaring hos nøkkelpersonell og eiere kjenner vi bedre enn de fleste hva som skal til for å utføre jobben effektivt og sikkert. Vi disponerer er stort utvalg av tårnkraner, mobilkraner og mannskap i kranfaget.

Vi møter våre kunder med et stort engasjement, lojalitet og innsats. Gjennom gode og sikre løsninger ønsker vi å bli en langsiktig leverandør for våre kunder. Vi ønsker alltid å utvikle oss på løfteteknologi og utførelse av løfteoperasjoner. Vårt mannskap er alltid faglig oppdatert for å ivareta sikkerhet, kvalitet og en helhetlig gjennomførelese av alle prosjekter.

HMS

Vi har en nullvisjon for skader og ulykker, med hovedfokus på gode holdninger innen rutiner for HMS og KS. Rutinene er for det meste digitaliserte hos oss, noe som gjør at vi kan håndtere og reagere raskt dersom en hendelse oppstår. Dette er rutiner som vi utvikler sammen med mannskapet, slik at de både skal forstå og holde en høy standard på våre prosedyrer.

Sammen for sikkerhet!

GRØNNE LØFT
LES MER OM VÅRT MILJØFOKUS

hms
lES MER OM VÅRT SIKKERHETSFOKUS

Kontoret

Morten Martinessen

DAGLIG LEDER

Tlf: 469 38 308

OLE BRURÅS

COO

Tlf: 930 16 595

Vibeke Bergesen

ØKONOMI- & PERSONALANSVARLIG

Tlf: 901 63 151

Lukas Gamperis

HOVEDVERNEOMBUD

Tlf: 980 57 133

Halvor osa

TILLITSMANN

Tlf: 938 91 700

Knut Mathisen

MONTASJEFORMAN

Tlf: 913 02 580

Vebjørn Karterud

LÆRLINGANSVARLIG KRAN- og løfteoperasjoner

Tlf: 467 43 650

AMUND LOSEN MOHOLDT

ANLEGGSSEKRETÆR, NORSK ARBEIDSMANNFORBUND

Tlf: 922 12 389

morten martinessen

KONTAKTPERSON OSLO

Tlf: 469 38 308

ALF CHRISTIAN MØEN

VERNEOMBUD

Tlf: 906 85 323

DAG TORE NETLAND

TEKNISK LEDER

Tlf: 982 08 664

BIRGER STRAND

KS LEDER

Tlf: 911 89 512