Krankalkulator

Anbefalt kranstørrelse fra vår krankalkulator er kun veiledende, og kan variere som følge av riggkonfigurasjon, krokhøyde, modell og så videre. Valg av endelig kranstørrelse bør gjøre i samråd med en av våre koordinatorer som har flere års erfaring innenfor mobilkran, lastebilkran og transport.

Vekt skal inkludere vekt av last, løfteredskaper og krok. Anbefalt kranstørrelse er basert på generell løftekapasitet til mobilkran med teleskopbom. Fagverskraner har generelt langt høyere løftekapasitet enn teleskopkraner med samme betegnelse i løftekapasitet.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

Ta kontakt for å få en gjennomgang og tilbud