Barne- og ungdomssykehuset (BUS2)

BARNE- OG UNGDOMSSYKEHUSET(BUS2)
Prosjekttype:Mannskap
Sted:Hakeland universitetssykehus, Bergen
Periode:2018 - 2020
Omfang:50 000 kvm2
Byggherre:Helse Bergen
Oppdragsgiver:LAB B7People
Info:Kranproffen har levert kranførere til prosjektet