Juridisk Fakultet – Oslo

JURIDISK FAKULTET – OSLO
Prosjekttype:Mannskap
Sted:Kristian Augusts gate 15-21, Oslo
Periode:2014- 2018
Omfang: 23.000 m²
Byggherre:Entra ASA
Oppdragsgiver:Norske Bæresystemer
Info:Fastprisprosjekt hvor Kranproffen har levert mannskap til montasje av prefab stål og betong. Mannskap fra Kranproffen har bestått av prosjektledere og formenn, basemontørere og sveisere.