Valg av nye tillitsvalgte

Nye tillitsvalgte i Kranproffen!

Sammen med Norsk Arbeidsmandsforbund har vi nylig avholdt valg av tillitsvalgte hos oss i Kranproffen. De tillitsvalgte skal fungere som representanter og talsmenn for de organiserte arbeidstakerne. Dette valget resulterte i Halvor Osa som tillitsvalgt/klubbleder, Daniel Ellingsen som nestleder og Magne Aspevik som sekretær. 

De tre overnevnte sørger for å gjøre sitt beste for å opprettholde et rolig og godt samarbeidsforhold, samt at påser at forholdet mellom tillitsvalgte og ledelse fungerer konstruktivt og bra.

Nye tillitsvalgt Halvor Osa

 

I forbindelse med det valget har vi tatt en prat med Halvor, og hans tanker rundt å være den nye tillitsvalgte hos oss. Osa kan fortelle at han synes det er fint at organiserte medlemmer viser han tillit i den grad der han har blitt valgt som representant for disse. 

Jeg kan bidra med å holde god kommunikasjon begge veier i firmaet, både fra de organiserte, samt ledelsen!

Halvor deler også at det er svært grunnleggende å ha en tillitsvalgt som kan sørge for at AML og tariff blir fulgt. Han har også mulighet til å bidra til god kommunikasjon og trivsel.

 

Halvor vil dispensere med god hjelp og støtte til medlemmer når det er behov for dette. Han vil vise hvilke fordeler man har ved å være organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund, blant annet innen forsikringer og lån etc. 

Vi vil også i denne anledning takke Bernt Hansson som har stått som tillitsvalgt hos oss i fire år. Han har kunnet skapt en god kultur for Halvor Osa som tar over som vår nye tillitsvalgt. Hansson har utført en solid og god jobb for både sine kollegaer, og ikke minst selskapet i sin helhet.