Bybaneprosjektet på Mindemyren!

En ryggrad for Bergens kollektivnettverk

Nå utvides tilbudet for kollektivtransport i Bergen og entreprenøren NCC nærmer seg ferdigstillelse av bybaneprosjektet fra Kronstad til Mindemyren, en strekning på totalt 1500 meter. I tillegg til ny bybane, kommer også ny gang- og sykkelvei, åpne kanaler og flotte omgivelser for byen. Kranproffen er stolte av å ha bistått med Liebherr tårnkran i et slikt viktig prosjekt.

Store, grove konstruksjoner

Vi har tatt en prat med både driftsleder og arbeidsleder av prosjektet på Mindemyren, som kan fortelle om deres opplevelser rundt arbeidet. Prosjektet startet i oktober 2019 og denne høsten vil den nye bybanen endelig åpne. De kan fortelle at det beste med prosjektet har vært at de generelt trives godt med slikt arbeid, til tross for at de har støtt på ulike utfordringer underveis. Det har vært et krevende betongarbeid med store, grove konstruksjoner. Det har vært spesielt omfattende på Mindemyren da det krevdes en stor del grunnarbeid i dette området. Det er heller ikke til å legge skjul på at pandemien har gjort prosessen noe utfordrende.

Det er høyt fokus på HMS, og det er i høyest grad viktig å unngå ulykker. Til tross for ulike utfordringer har det meste blitt løst med god HMS involvering blant våre medarbeidere, og prosjektet har unngått fraværsskader gjennom 650 000 utførte timeverk. 

Et godt samarbeid

Samarbeidet mellom Kranproffen og NCC har vært tilsynelatende bra, og det har blitt satt spesielt pris på våre ordnede forhold innad i bedriften. Det å ha Tariffavtale verdsettes høyt hos våre kunder og det er viktig for oss at våre ansatte har denne tryggheten. Kunden er spesielt fornøyd med fleksibiliteten, hvor de har kunnet bruke tårnkranen på flere områder i leieperioden, og at opp- og nedrigg i disse tilfellene har vært effektive. Nå gjenstår det å gjøre området rundt Mindemyren fint, og det vektlegges en fin finish for prosjektets slutt. 

All informasjon til nettsaken er hentet fra fra intervju og følgende nettsteder:

https://www.hordaland.no/mindemyren