Fremtiden er dekket i tre!

fremtiden er dekket i tre!

Nylig kunne Kranproffen levere sitt største montasjeprosjekt hittil. Bamble Ungdomsskole vil være klar til skolestart i 2021, og det som møter elevene er en fremtidsrettet og miljøbevisste skole i massivtre.

 

I 2018 ble det lyst ut en en design and build konkurranse fra Bamble Kommune, det skulle bygges en ny og fremtidsrettet skole som skulle romme hele 4 ungdomsskoler i Bamble. Det var konseptet “Razzle Dazzle” av Backe Vestfold Telemark, sammen med Spinn arkitekter, som ble konkurransens vinner, og dermed valgt som totalentreprenør.

Med ambisiøse miljømål er det planlagt et skolebygg, to idrettshaller, svømmehall, kulturareal og flotte uteområder. Skolen skal også ha en kapasitet på opptil 600 elever. Skolebygget og den ene av de to idrettshallene dekkes i massivtreelementer for å nå miljømålene.
Målene innebær å redusere energiforbruket i skolebygget med 50% og svømmehallen og idrettsbyggene med 30% i forhold til Byggteknisk forskrift ,TEK17, som setter rammekrav til skolebyggets Totalt netto energibehov.

Elementene av massivtre og limtre ble produsert av Splitkon og montert av Kranproffens montører. Dette var et stort prosjekt for alle involverte!

Lokale råmaterialer og lokal produksjon.

Oppdragsgiveren vår, Splitkon AS, er den største industrielle storprodusenten av massivtreelementer i Norge, og på fabrikken deres på Åmodt produseres elementene ved å lime krysslagte bord sammen under stort trykk.

Vi tok en prat med prosjektleder Aslak Mygland ved Splitkon AS som fortalte oss litt om fordelene og egenskapene ved å bruke massivtre og limtre.

Massivtre, eller som på fagspråket kalles KL-tre (krysslimt tre) kan brukes til en rekke forskjellige typer bygg. Det er en fordel om det planlegges med bruk av KL-tre fra starten av for å få mest mulig optimale løsninger. I fabrikken på Åmot produseres store KL-tre elementer som så skjæres til eksakte biter i fabrikkens  datastyrte skjæreroboter. Elementene produseres med millimeters nøyaktighet. Deretter kjøres elementene til byggeplass for montering og sammenskruing. 

 “Bygg av KL-tre kan vare i mange mange år så lenge treverket får stå tørt og fint.“

Treverket og råmaterialene som brukes til å produsere Splitkon´s massivtreelementer, hentes stort sett fra lokale trelastprodusenter i tidligere Buskerud, Telemark og Oppland. De leverer også i limtre som kjøpes fra produsenter i Norge eller Sverige, og som kappes til og skreddersys i fabrikken på Åmodt. Så ikke bare er produksjonen lokal, men råmaterialene som brukes er også hentet fra nærområdene våre.

Aslak tror fremtiden ser lys ut for KL-tre som byggemateriale.

“Det er en byggemetode og et materiale som blir mer og mer brukt.”

En fordel for både inne- og utemiljø

Det er flere miljøfordeler ved å bruke tre som byggemateriale. Treverk er et bærekraftig materiale som fornyer seg selv og binder CO2.
Et skolebygg i tre er ikke bare miljøvennlig for miljøet utenfor, men det skaper også et sunt innemiljø for elevene  som oppholder seg i bygget. Forskning som er blitt gjort på området tilsier at mennesker som oppholder seg i trebygg føler seg mer opplagt.

Daglig leder Morten forteller at han ser en utvikling i hele bransjen, når det kommer til å ta et grønnere initiativ.

“Enten de produserer massivtre, betong eller stål, så ser alle til grønnere løsninger. Nylig var vi i Vats og sorterte stål til resirkulering og videre bruk i byggekonstruksjoner. Alle bidrar på sin måte”

Et stort prosjekt

Bamble Ungdomsskole var et stort prosjekt for Splitkon, med over 3000 kubikkmeter med ferdige treelementer. Dette er et prosjekt som tar lang tid å produsere,  ikke bare i volum av treverk, men også i håndteringen av det. Med en stram fremdriftsplan krever et prosjekt av denne størrelsen nøye planlegging og logistikk. Det er avgjørende at fabrikken greier å forsyne Kranproffen med elementer, og at de igjen klarer å montere disse på en fornuftig måte.

For Kranproffen var det også avgjørende å stille godt forberedt. De hadde satt seg inn i alt av skisser og tegninger, slik at de klarte å se totaliteten i prosjektet. Dette var avgjørende for å kunne holde den stramme fremdriftsplanen som ble satt.

Du må kunne levere det kunden forventer av deg, være nøye og ikke minst engasjere deg for prosjektet.” 

– Petter, montør på prosjektet.

Alle aktørene hadde en stram fremdriftsplan og det var flere som jobbet samtidig på byggeplassen. HMS var kjempeviktig og hele tiden et fokus, Vi opplevde Backe som svært nøye og HMS fokuserte, vi måtte virkelig stå på for å sørge for at vi etterlevde kravene de stilte.

Prosjektet fulgte også Skiensmodellen, som stiller krav til at arbeidet skal utføres av fast ansatte hos entreprenørene, at ingen entreprenørkjeder er lengre enn to ledd. Det er også et krav om at over halvparten av de involverte i prosjektet skal ha fagbrev og at bedriftene må ha lærlinger. Dette er krav som Kranproffen stolt oppfyller.

Morten forteller

“Når man jobber for en detaljorientert kunde på et så stort prosjekt som dette, så er det selvfølgelig krevende, men vi er likevel utrolig stolte over jobben som er blitt gjort, og selvsikker på det vi har levert.”

Mesterprøve i montasje av massivtre

Kranproffen begynte først i 2018 og jobbe med massivtreelementer. Reisen startet da vi fikk jobbe for Splitkon på Skipet i Bergen og deretter Folgefonna velkomstsenter. Dette var startskuddet for Kranproffen når det kom til montasje av massivtreelementer. Senere har vi jobbet for Splitkon på Nye Kolstad barnehage i Trondheim og Øverhagaen Bo-, helse- og Velferdssenter i Røros.
For Kranproffen har likevel montasjeprosjektet på Bamble Ungdomsskole vært selve mesterprøven, og en gyllen mulighet til å bevise hva vi er gode for.

“Vi måtte levere til riktig tid, riktig pris og i topp kvalitet, og jeg vil absolutt si at vi har bestått! Vi må likevel hele tiden vurdere hvordan vi kan bli enda bedre, spesielt nå som flere ser mot montasjebransjen”

Sier daglig leder i Kranproffen, Morten Martinessen

Sjekk ut våre referanser på montasje av massivtre elementer!