GRØNNE LØFT

GRØNNE LØFT

Bygg- og anleggsnæringen er en av Norges viktigste næringer, og det kreves en stadig grønnere omstilling i bransjen. Vi vil gjerne dele hva Kranproffen bidrar med for å minimere vår negative påvirkning på miljøet.

Vi heier på de små, men viktige tiltakene

Vi blir stadig imponert over byggebransjens miljøiniativ. Vi ser innsatsen våre kollegaer og samarbeidspartnere legger i det å redusere deres miljøpåvirkning. I Kranproffen tror vi på at det er de mange små tiltakene som tilslutt vil være den avgjørende faktoren for et gradvis grønnere “løft” i byggebransjen. 


Vi ser økt populæritet av treverk som materiale, mer miljøvennlig betong og generelt tiltak som optimaliserer bygningenes energiforbruk. På byggeplassen står ikke lenger bilene på tomgang, men har blitt erstattet med elbiler. Plast og metall kastets ikke lenger i én og samme container. Det har skjedd noe på byggeplassen som vi ikke så for 10 år siden, det er små, men viktige endringer. Dette er endringer som i stor grad reflekterer holdningen vår –  byggbransjen har begynt å tenke grønnere!

Elektriske maskiner er fremtiden

I Kranproffen  er en stor del av driften den store maskinparken vi disponerer. Vi leier ut og selger ulike typer kraner til ulike oppdrag. Vi er svært stolte av å kunne representere Liebherr på Vestlandet, og satser i vårt miljøiniativ tungt på deres elektriske kraner.

Grønnere drift blir stadig mer etterspurt fra våre kunder og vi fortsetter å oppfordre våre kunder til å velge grønt. Tidligere var det fordommer mot å bruke elektriske maskiner, med antagelsen om at elektriske kraner ikke kan løfte like tungt. Å velge et grønnere alternativ skal ikke skal gå utover effektiviteten på byggeplassen. Det er derfor fint å kunne betrygge kunden med at løftekapasiteten til kranen ikke påvirkes av at den drives elektrisk.

Holdningsendring

Vi tror at et tydelig grønt standpunkt for bedriften vår, skaper en positiv påvirkning på våre ansatte. Vi har innført en rekke initiativer for å skape sunne vaner på arbeidsplassen. En av dem er selvfølgelig kildesortering, men vi spanderer også våre ansattes kollektive reiser til og fra jobb. Vi håper dette er med på å oppfordre våre ansatte til å ta grønnere valg i hverdagen.

Vårt mannskap utgjør en stor del av tjenesten Kranproffen tilbyr. Ved å tilby våre tjenester til hele skandinavia utfordrer dette våre holdning om å være en grønn bedrift. Prosjekter som krever mye mannskap innebærer også mye reising, og vi vet at denne reisingen har en negativ påvirkning på miljøet. Vi har derfor de siste årene jobbet iherdig med å bygge et nettverk av det vi kaller “lokalt mannskap”. Vi tror det å ha et godt nettverk av dyktige og lokale arbeidsressurser, opplært etter vår standard, bidrar til å unngå miljøforurensing ved transport, samt. beriker lokalmiljøet med flere arbeidsplasser.

Sjekk ut våre referanser på grønne prosjekt!