DNA KOMPETANSE – VÅR BEDRIFTSHELSETJENESTE

DNA KOMPETANSE - VÅR BEDRIFTSHELSETJENESTE

Nylig kunne vi i Kranproffen gledelig meddele at vi har blitt medlem i Bedriftshelsetjenesten: DNA Kompetanse. I samarbeid med de møter nå våre ansatte en stadig tryggere arbeidsplass.

DNA Kompetanse er en godkjent bedriftshelsetjeneste som sammen med Kranproffen skal bistå i å redusere risiko og ulykker på kort og lang sikt. Vi tok en prat med Unni Vøllestad Larsen ved DNA Kompetanse.

Et godt samarbeid

DNA Kompetanse skal bistå Kranproffen med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Dette vil skje gjennom årlige planleggingsmøter, gjennomgang av HMS arbeid og utarbeiding av en årlig HMS handlingsplan ut i fra forbedringspotensialet. Her har DNA Kompetanse som Bedriftshelsetjeneste fokus på å forebygge og kartlegge arbeidsmiljøfaktorer som kan påvirke de ansattes helse. Unni forteller at DNA Kompetanse hele tiden er tilgjengelig etter behov for Kranproffen.

En god og korrekt opplæring betyr ofte også en trygg bedrift. For å oppnå gode og trygge arbeidsrutiner er bedriftshelsetjenesten spesielt oppmerksom på at opplæringen av ansatte inneholder de nødvendige sikkerhetsrutiner, inkl. skjema og risikovurderinger, når man starter i jobben, samt når nye arbeidsoppgaver skal utføres. Hos Kranproffen finner en gode kollegaer i et miljø som fokuserer på god opplæring og deling av fagkunnskap med hverandre. Det er viktig for alle som jobber hos Kranproffen å ha et arbeidsmiljø som bygger på tillit og raushet. Vi befinner oss ofte i situasjoner på byggeplassen hvor vi er nødt til å kommunisere og stole på hverandre for å kunne ivareta hverandres sikkerhet. Vi tror DNA Kompetanse vil hjelpe oss å systematisere den gode kompetansen vi innehar i bedriften.

Et positivt fokus

Kranproffen har allerede et stort fokus på HMS og tar del i bransjeinitiativet SfS BA, samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg. HMS er ikke bare de fysiske farene, men handler også om trivsel og trygghet for våre ansatte. Her tror vi at DNA Kompetanse kan veilede oss og våre ansatte til å stadig gjøre arbeidsmiljøet vårt trygt og fint for alle.

Et godt HMS arbeid handler om og systematisere å redusere risiko for farer og ulykker, og sette fokus på de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet.”

Unni forteller om de ulike nøkkelfaktorene for et godt arbeidsmiljø; Disse innebærer hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Et godt arbeidsmiljø krever at vi øker produktiviteten, trivselen og motivasjonen i arbeidshverdagen, og DNA Kompetanse er opptatt av at dette er med på å skape sunne og trygge arbeidsforhold for alle ansatte. De fokuserer i all hovedsak på det forebyggende arbeidet for å unngå ulykker, men i tilfeller hvor uhell forekommer er DNA Kompetanse som bedriftshelsetjeneste, på plass med veiledning og krisehåndtering av psykolog for de involverte. 

Vi setter pris på vårt samarbeid med DNA Kompetanse og deres bidrag med å opprettholde arbeidsplassen for ansatte i Kranproffen både fullt forsvarlig og helsefremmende.

All informasjon til nettsaken er hentet fra fra intervju og følgende nettsteder:
www.dnakompetanse.no