Vi er en spesialbedrift innen kran- og løfteoperasjoner

Opplæring i kran- og løfteoperasjonsfaget

Vi som bedrift innen kran og løft har mange utfordrende arbeidsoppgaver, vi blir hele tiden utsatt for store og viktige beslutninger. Vi har mange erfarne, men også mange unge arbeidere med på laget. For at vi skal kunne stå best mulig rustet for våre kunder, tar vi dette med faglig opplæring innen kran og løft svært alvorlig. Samtidig må mannskapet vårt kunne tåle å bli utfordret innen kunnskap i kran- og løfteoperasjonsfaget. Vi har som mål og ønsker å ha lange, gode relasjoner til våre kunder, da vi er en liten brikke i mange av deres arbeidsoppgaver.  

Vi er med på mange spennende prosjekter, oppdragene kan variere blant annet fra bygg og anlegg, industri, samt energisektoren. I dag er vi med på fantastiske prosjekter som Hywind Tampen (les mer her), vi er også på oljerigger for CCB Logistikk, samt montasje prosjekter av elementbygg/massivtre. Vi jobber også for noen av de største kranselskapene, som blant annet; Sarens, Nordic Crane, Kranringen m.m. Vi har også en samarbeidsavtale med UCO Kran AS, som leverer Liebherr tårnkraner til oss.

Vi er stolte av vårt mannskap – de er dyktige, brenner for faget og jobber godt. Vi forventer at de er punktlige, har gode fagkunnskaper, at de er forberedt og ikke minst at de har en god arbeidsmoral. For å nå disse målene, spesielt nå under vanskeligere perioder, jobber vi tett med Lifting & Safety International AS, som har vært en samarbeidspartner i flere år.

Med fokus på sikkerhet!

Vi har tatt en prat med vår samarbeidspartner og daglig leder i LSI – Hans Chr. Elmholdt. Han har drevet med kranføreropplæring i over 40 år, som sikrer at våre ansatte kan føle seg trygg i opplæringen de får hos oss. Ansatte i Kranproffen får også høy kompetanse innen sikkerhet, som er svært nødvendig på arbeidsplassen vår, hvor skader kan forekomme. For å kunne unngå potensielle skader, setter vi sikkerheten fremfor alt.

Sikkerhet er selve ryggmargen når det kommer til arbeidsplasser hvor kran og løft er involvert, og vi har stort fokus på nettopp dette. Vårt samarbeid med LSI bidrar til økt sikkerhet for ansatte når de er på jobb, betyr mye for oss som bedrift. LSI bistår for oss i Kranproffen på flere områder, men spesielt når det kommer til sikkerhetsopplæring. En god opplæring skaper i flere tilfeller gode, trygge bedrifter – og for at de ansatte og bedriften skal kunne oppnå dette, er det viktig at sikkerhetsopplæringen består av blant annet gode rutiner, samt vurderinger av risiko som kan oppstå. 

Opplæring for trygge arbeidsplasser!

Opplæringen fra LSI består blant annet av lærebøker som inneholder; bruk av løfteutstyr, sikker bruk av løfteredskap, håndbok for anhukere, samt mye mer. For å sikre de ansatte i opplæringen, er det nødvendig med det teoretiske i bunn. De leverer også signalskjema for sikker bruk av kraner, sjekklister, samt diverse løftetabeller. Det er også lagt opp for både e-lærings- og fysiske kurs. 

«Vi har 10 års erfaring med utvikling av E-læringskurs, og leverte de første kursene som støtteundervisning for Kran- og løfteoperasjonsfaget i 2014»

Nå er det utviklet fire forskjellige kurs om HMS og Sikker bruk av løfteredskap, som også dekker flere språk. Med LSI i ryggen, kan våre ansatte føle seg trygge på at de får en god opplæring med fokus på sikkerhet. Vi i Kranproffen er takknemlige for vårt samarbeid og vil alltid sette sikkerhetsarbeid først. 

All informasjon til nettsaken er hentet fra fra intervju og følgende nettsteder:

https://lsi-bok.no/